wtorek, 28 czerwca 2022 r.
w godzinach 9.00 - 13.00

Wyzwania w gospodarce odpadami w 2022 r.

szkolenie on-line

Każdy przedsiębiorca prywatny, ale także zakład komunalny czy inna jednostka samorządu terytorialnego, które wytwarzają, przechowują lub przetwarzają odpady, posiadają specjalne obowiązki prawne związane z gospodarowaniem odpadami.


Jakie to obowiązki? Jak powinno postępować się z odpadami w sposób zgodny z prawem? Czym różnią się odpady komunalne od pozostałych? Jak działa platforma BDO? Jak zmieniło się prawo odpadowe wraz z początkiem 2022 r.? Jak uzyskać zwolnienia z ewidencji odpadów oraz prowadzić ewidencję i sprawozdawczość w uproszczony sposób?


Uwaga - zachęcamy do udziału w najnowszym szkoleniu przedstawicieli recyklerów, kompostowni, hut szkła, zbierających i przetwarzających złom, itd. - to właśnie Państwo mają dodatkowe obowiązki od 2022 r. wynikające z nowych zasad rejestracji utraty statusu odpadu.


Najnowsze szkolenie adresujemy do wszystkich wytwarzających oraz przetwarzających odpady.


Sprawdź swoją wiedzę z tego zakresu!

Koszt udziału

349 zł netto + VAT

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

429,27 zł brutto

Szkolenie on-line, które możesz obejrzeć niezależnie od sytuacji.
Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

1. Zmiana definicji odpadów komunalnych


2. Zmiany w podejściu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych


3. Rejestracja utraty statusu odpadów w ewidencji odpadowej


4. Nowe obowiązki w zakresie magazynowania odpadów


5. Import odpadów – obowiązki SENT


6. Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej
PROGRAM

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wydarzenia

Uczestnicy otrzymają:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

- zaświadczenia udziału w warsztatach

- zapis wideo szkolenia

- Ponad cztery godziny wiedzy
- Możliwość zadania pytań bezpośrednio ekspertowi prowadzącemu w czasie rzeczywistym

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu? Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem udziału.

Kontakt: d.szymanski@abrys.pl

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Szkolenie online krok po kroku

Koszt udziału

349 zł netto + VAT

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

429,27 zł brutto

Prowadząca szkolenie

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept


Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor SA i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ”Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki odpadami, w tym specjalistyczne webinaria poświęcone Bazie Danych Odpadowych.

Oferujemy odrębne szkolenia dla firm i instytucji

Zapytania o szkolenia indywidualne: d.szymanski@abrys.pl

Przeszkoliliśmy z gospodarki odpadami ponad 2500 osób!

Dominik Szymański


redaktor prowadzący

"Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451

e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Organizacja i kontakt:

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807