Zasady postępowania z odpadami – obowiązki wytwórcy odpadów

wtorek, 11 stycznia 2022 r.
w godzinach 9.00 - 13.00

szkolenie on-line

Każdy przedsiębiorca i zakład komunalny, który wytwarza, przechowuje albo przetwarza odpady, posiada specjalne obowiązki.


Jakie to obowiązki? Jak powinien postępować z odpadami? Czym się różnią odpady komunalne od pozostałych odpadów? Jak działa platforma BDO? Wreszcie jak uzyskać zwolnienia z ewidencji odpadów oraz prowadzić ewidencję uproszczoną i sprawozdawczość.


Najnowsze szkolenie adresujemy do wszystkich, nie tylko komunalnych, wytwórców odpadów.

24-25 sierpnia 2021

Szkolenie on-line, które możesz obejrzeć niezależnie od sytuacji.
Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

1. Wprowadzenie

 a. Definicja odpadu i wytwarzającego odpady

     b. Przepisy dotyczące odpadów

     c. Strumienie odpadów

     d. Zarys przepisów dotyczące specyficznych rodzajów odpadów


2. Obowiązki wytwórcy odpadów komunalnych


3. Pozwolenia w zakresie wytwarzania odpadów innych niż komunalne


4. Przekazywanie odpadów przez ich wytwórcę do zagospodarowania


5. Obowiązki wytwórcy pozostałych rodzajów odpadów

     a. Zwolnienia z ewidencji odpadów

     b. Ewidencja uproszczona

     c. Dokumenty ewidencyjne w zakresie gospodarki odpadami


6. Sprawozdawczość


7. Praca na platformie BDO

     a. Zasady dostępu

     b. Pełnomocnictwo

     c. Informacje ogólne o zasadach pracy z BDO


8. Pozostałe obowiązki wytwórcy odpadów

PROGRAM SZKOLENIA

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wydarzenia

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej oraz zaświadczenia udziału w warsztatach

- Ponad cztery godziny wiedzy
- Możliwość zadania pytań bezpośrednio ekspertowi prowadzącemu w czasie rzeczywistym

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu? Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem udziału.

Kontakt: t.malecki@abrys.pl

Koszt udziału w webinarium

299 zł netto + VAT

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

367,77 zł brutto

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw

Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Szkolenie online krok po kroku

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2019 r. poz. 701

z późn. zm) art. 79 ust. 1. Data uruchomienia była wielokrotnie przesuwana. Integralną jej częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostały uruchomione kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwiają one uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. Operacje są realizowane na bieżąco. Polska tworzy całkowicie od podstaw własny system BDO. Ten unikatowy na skalę światową projekt, jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Koszt udziału w webinarium

299 zł netto + VAT

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

367,77 zł brutto

Dla kogo szkolenie?

  • wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów
  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów
  • prowadzący odbieranie odpadów komunalnych w zakresie zbierania odpadów lub ich przetwarzania
  • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów

Prowadząca szkolenie

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept


Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor SA i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ”Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki odpadami, w tym specjalistyczne webinaria poświęcone Bazie Danych Odpadowych.

Oferujemy odrębne szkolenia dla firm i instytucji

Zapytania o szkolenia indywidualne: t.malecki@abrys.pl

Warszawa - 29 października 2019

Katowice - 19 listopada 2019

Warszawa - 29 listopada 2019

Poznań - 6 grudnia 2019

Gdańsk - 12 grudnia 2019

Wrocław - 17 grudnia 2019

Poznań - 23 stycznia 2020

Łódź - 30 stycznia 2020

Kraków - 12 lutego 2020

Szczecin - 18 lutego 2020

Wrocław - 25 lutego 2020

Chorzów - 26 lutego 2020

Lublin - 11 marca 2020

Bydgoszcz - 12 marca 2020

Szkolenie online - 24 marca 2020

Szkolenie online - 21 kwietnia 2020

Szkolenie online - 4 listopada 2020

Szkolenie online dla SKY-NET - 10 listopada 2020

Szkolenie online - 19 grudnia 2020

Szkolenie online - 21 stycznia 2021

Szkolenie online dla Remondis Szczecin - 27 stycznia 2021

Szkolenie online - 10 marca 2021

Szkolenie online - 21 kwietnia 2021

Szkolenie online - 17 czerwca 2021

Szkolenie online - 25 sierpnia 2021

Szkolenie online - 27 października 2021

Szkolenie online - 24 listopada 2021

Szkolenie online - 14 grudnia 2021

Przeszkoliliśmy z gospodarki odpadami ponad 2500 osób!

Tomasz Małecki


tel. +48 539 549 453

e-mail: t.malecki@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Kontakt:

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807