Image

Wyzwania kontraktowe dla operatorów odbierających odpady komunalne

SZKOLENIE ONLINE

MIEJSCE: ON-LINE

DATA: 22 LIPCA 2024

GODZINA: 10:00-13:00

IconIconIconImageImage
ZOBACZ PROGRAM
REJESTRACJA
Image
Spotkanie dla branży komunalnej w Bydgoszczy

Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się między innymi:

 • Jakie występują obecnie zobowiązania kontraktowe dotyczące poziomów recyklingu
 • Popularyzacji ustanawiania wymogów dotyczących ekomobilności
 • Dostosowywaniu logistyki odbioru odpadów oraz pojazdów do działań kontrolnych zamawiających publicznych
 • Ograniczonej skuteczności klauzul waloryzacyjnych w kontraktach odpadowych


Do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy:

 • Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie ofert w postępowaniach na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów
 • Przedstawicieli firm branży odbioru odpadów komunalnych,]
 • Pracowników merytorycznych spółek
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw i spółek komunalnych
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie dokumentów zamówienia

PROGRAM SZKOLENIA

 • Omówienie kar umownych w kontraktach odpadowych z uwzględnieniem odpowiedzialności za osiągniecie poziomów recyklingu
 • Przedstawienie współpracy operatora z gminą w zakresie kontroli obowiązku selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości
 • Logistyka odbioru odpadów, a rozwiązania kontrolne stosowane przez gminy
 • Waloryzacja i adaptacja kontraktów odpadowych
 • Kluczowe kwestie kontraktowe właściwe dla umów o zamówienia publiczne na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W ramach szkolenia przybliżone zostaną kluczowe kwestie kontraktowe właściwe dla umów o zamówienia publiczne na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Celem zawierania tychże umów jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Ze względu na ich doniosłość praktyczną oraz regulacje wynikające z ustawy czystościowej oraz ustawy o odpadach, kontrakty te cechuje swoista siatka kar umownych, ustanawianie obowiązków i ograniczeń, które nie są typowe dla innych rodzajów kontraktów. Analiza stosowanych rozwiązań, jak również przybliżenie spostrzeżeń praktycznych oraz orzeczniczych ułatwi prawidłowe funkcjonowanie w kontraktowej przestrzeni branży odpadowej.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uczestnicy szkolenia uzyskają m.in. odpowiedź na pytanie:

REJESTRACJA

Koszt udziału w szkoleniu 22.07

399,00 zł netto + VAT

Czy zamawiający może karać wykonawcę za każde uchybienie?

Jakie korzyści może osiągnąć operator kontrolując segregowanie odpadów przez właścicieli nieruchomości?

W jaki sposób logistyka odpadów wpływa na kalkulację ceny ofertowej, w tym wyjaśnienia RNC?

Czy iluzoryczna klauzula waloryzacyjna może zostać zakwestionowana przed KIO?

Image

Ekspert prowadzący szkolenie

Konrad Różowicz

Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners w Poznaniu

Image

Mecenas kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych, specjalizujący się w prawie zamówień publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnego.W swojej dotychczasowej pracy zawodowej nabył doświadczenie w obsłudze prawnej zamawiających, wykonawców oraz podwykonawców doradzając im zarówno w zakresie spraw związanych z planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych, ubieganiem się o uzyskanie zamówień, jak również powstających w związku z realizacją umów w sprawie zamówień publicznych czy umów o podwykonawstwo. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Swoją pracę zawodową łączy z działalnością naukową, popularyzatorską oraz szkoleniową.Autor książek, komentarzy praktycznych, dziesiątków artykułów specjalistycznych oraz naukowych publikowanych w czasopismach zamówieniowych, w tym szeregu dotyczących nowego PZP. Trener z bogatym doświadczeniem w szkoleniach grupowych oraz konsultacjach indywidualnych.

Kontakt w sprawie szkolenia

Klaudia Babieracka

tel +48 539 549 450

e-mail: k.babieracka@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807

Kontakt w sprawie promocji i współpracy z partnerami:

Katarzyna Szyińska

tel +48 784 001 822

e-mail: k.szyinska@abrys.pl

Dołącz do nas na spotkaniu dla branży komunalnej w woj. kujawsko-pomorskim!

Image

Spotkajmy się wspólnie

i działajmy! 

Weź udział w Forum Regionalnej Gospodarki Komunalnej 

w Bydgoszczy 

bydgoszcz.abrys.pl